Chuyển đến nội dung

Nhiệm vụ của chúng ta

Improving the health & well-being of Asians in Central Texas through advocacy, education, and support. With your help, we can make a difference.

Tìm hiểu thêm và tham gia

ĐƯỢC TRỢ GIÚP

Dịch vụ Tìm kiếm Thành viên Cộng đồng

Cộng tác viên tiềm năng

Các nhà cung cấp dịch vụ

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Tháng Bảy 1, 2024

Community Health Fair: July 20 from 10 am – 2 pm

Tháng Sáu 12, 2024

Join our Board of Directors! Apply by June 26, 2024.

Tháng Năm 17, 2024

Hailey & Phu are panelists at TNP's Take The Lead Mixer!

Xem tất cả tin tức

Lịch của Sự kiện

H T2

B T3

T T4

N T5

S T6

B T7

C CN

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 Sự kiện,

-

Community Health Fair

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

View all events

#AACHI.TX

Tiếp tục được cập nhật

The best way to stay current with our work & community impact is by receiving our quarterly newsletters. We promise only to give you the good stuff (: