Chuyển đến nội dung

Nhiệm vụ của chúng ta

Improving the health & well-being of Asians in Central Texas through advocacy, education, and support. With your help, we can make a difference.

Tìm hiểu thêm và tham gia

ĐƯỢC TRỢ GIÚP

Dịch vụ Tìm kiếm Thành viên Cộng đồng

Cộng tác viên tiềm năng

Các nhà cung cấp dịch vụ

TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN

Tháng Chín 12, 2023

Join our Board of Directors! Apply by Oct. 2, 2023.

Tháng Mười 5, 2022

Join our Board of Directors by 11/1/22!

Tháng Chín 15, 2021

AACHI is hiring a full-time Program Coordinator! Apply by 9/15/21.

Xem tất cả tin tức

Latest Past Sự kiện

View all events

#AACHI.TX

Tiếp tục được cập nhật

The best way to stay current with our work & community impact is by receiving our quarterly newsletters. We promise only to give you the good stuff (: